KESK 25 Kasım eylem takvimini açıkladı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü için eylem ve etkinlik programını açıkladı. KESK Kadın Sekreteri Döne Gevher, “Kadınların yürüttükleri örgütlü mücadele hedef alınmakta baskı, gözaltı ve tutuklamalar hız kesmeden devam etmektedir. Tüm bu saldırılar karşısında dünyada ve ülkemizde emeğimiz, kimliğimiz, bedenimiz üzerinde kurulmak istenen tahakküme karşı mücadele eden kadınlar olarak alanlarda toplumsal mücadelelerin en önünde eşitlik, adalet ve özgürlük mücadelesini büyütmeye devam ediyoruz” dedi.

16 Kasım 2022 Çarşamba 13:04
KESK 25 Kasım eylem takvimini açıkladı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü için eylem ve etkinlik programını açıkladı. KESK Kadın Sekreteri Döne Gevher, “Kadınların yürüttükleri örgütlü mücadele hedef alınmakta baskı, gözaltı ve tutuklamalar hız kesmeden devam etmektedir. Tüm bu saldırılar karşısında dünyada ve ülkemizde emeğimiz, kimliğimiz, bedenimiz üzerinde kurulmak istenen tahakküme karşı mücadele eden kadınlar olarak alanlarda toplumsal mücadelelerin en önünde eşitlik, adalet ve özgürlük mücadelesini büyütmeye devam ediyoruz” dedi.

KESK Kadın Sekreteri Döne Gevher, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü'ne ilişkin eylem ve etkinlik takvimini Genel Merkezde bugün düzenlenen basın toplantısı ile açıkladı. KESK, 18-25 Kasım arasında; işyeri etkinlikleri, alan etkinlikleri ve sosyal medya etkinliklerinin "Saçımızın teline, haklarımıza, özgürlüğümüze sahip çıkıyor, direnişi büyütüyoruz" şiarı ile düzenleneceğini açıkladı.

“SON ON AY İÇERİSİNDE 376 KADIN KATLEDİLDİ”

KESK, adına açıklama yapan Kadın Sekreteri Döne Gevher şunları kaydetti:

“Öncelikle Taksim'de yine kamuoyunda birçok soru işareti oluşturan patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyerek başlamak istiyoruz. 

25 Kasım startı; 18 Kasım günü erkek adalete karşı adalet mücadelesini iki yıla yakın zamandır tüm saldırılara rağmen yürüten Emine Şenyaşar ile dayanışmak için Şanlıurfa Adliyesi’ndeki nöbetten başlatacağız, aynı hafta yerellerde devam eden adalet arayışında bulunan kadınlarla buluşmalar gerçekleştireceğiz.  Yıllardır kayıplarını arayan cumartesi insanları, cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri ve hasta tutsakların serbest bırakılması için adalet nöbetinde bulunan tutsak yakınlarıyla 25 Kasım vesilesiyle yerellerde buluşmalar gerçekleştirileceğiz.

Siyasal iktidarın toplumsal muhalefete, emek mücadelesi yürütenlere dönük saldırıları devam ediyor. Eylem ve etkinliklerimiz engelleniyor. Gözaltı ve tutuklamalarla örgütlenme hakkımız ve eşitlik ve özgürlük mücadelemize saldırılar devam ediyor. SES bir önceki dönem MYK üyemiz Gönül Erden ve bu dönemki MYK üyemiz Selma Atabey başta olmak üzere tutsak edilen üyelerimizle yine tutuklanan şebnem Hoca ile dayanışma için illerden kartlar göndereceğiz. KHK hukuksuzluğuna karşı her dönem olduğu gibi bu dönemde mücadelede kararlıyız tüm arkadaşlarımız dönene kadar geri adım atmayacağız ve KHK'lı kadın arkadaşlarla buluşmalar yapacağız.

ERKEK ŞİDDETİ: 10 AYDA 376 KADIN KATLEDİLDİ

Geçtiğimiz 25 Kasım'dan bugüne erkek şiddeti hız kesmeden devam etti. Son on ay içerisinde 376 kadın katledildi. AKP iktidarı erkek devlet şiddetine dönük önlem almadığı gibi tekçi, gerici, cinsiyetçi temelde oluşturmayı tasarladığı yeni toplumsal düzenin inşası için kadın kazanımlarını hedefe alan politikalara hız verdi. İstanbul Sözleşmesi’nden geri çekilme, 6284 sayılı Yasa’nın hedefe konulması ile eril yargının cezasızlık politikaları kadına yönelik şiddetin artması sonucunu açığa çıkardı. Erkek adaletin cezasızlığı karşısında kadınlar adalet arayışını büyüttü.

“AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI’NIN PERFORMANS PROGRAMINDA DA BÜTÇE TEKLİFİNDE DE KADIN İSTİHDAMINA NE KADAR BÜTÇE AYRILDIĞINA İLİŞKİN KALEM YOKTUR”

Kadın istihdamında OECD ülkeleri arasında son sırada yer alan Türkiye'de kamu sektöründe istihdam edilen kadın işçilerin oranı 2020'de yüzde 29 iken Mayıs 2022 verilerine göre yüzde 18'e düşmüştür. Her 100 kadından sadece 18’si kayıtlı ve tam zamanlı istihdam içerisinde yer almaktadır. Aynı zihniyet 2023 bütçesinde de devam ettirilmektedir. Ne Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2022 performans programında ne de 2023 bütçe teklifinde kadın istihdamına ne kadar bir bütçe ayrıldığına ilişkin bir kalem yoktur.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın genel bütçe içerisindeki payında daha önceki yıllara göre bir artış yaşanmıştır. Ancak bunun nedeni seçim için araçsallaştırılan ‘Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Dayanışma’ adı altında sosyal yardımlara ayrılan paydır. Bakanlık yürütmesi gereken kamu hizmetlerini hayır işi gibi sunmakta, ihtiyaç sahiplerini azaltacak bir politika üretmek yerine sosyal yardımlara bağımlı kişi sayısını arttırmaktadır.

2023 bütçesi daha önceki bütçeler gibi toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gündemine alıp çözüm üreten değil eşitsizlikleri arttıran bir bütçedir. Kadınların istihdama, kamusal hizmetlere, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan şiddete karşı korunma haklarına erişimi için çözüm olmadığı gibi bakım ve ev içi emeğinin kamusal hizmetler aracılığıyla paylaşımı içinde çözüm üretmemektedir. Özellikle kadın emekçilere dönük iş yaşamında cinsiyetçi 2023 bütçesinin görüşmeleri devam ederken 22 Kasım KESK kadın meclisleri olarak saraydan, sermayeden, savaş politikalarından yana bütçeye karşı toplumsal cinsiyete dayalı bütçe talebiyle yerellerde basın açıklamaları gerçekleştireceğiz.

Özellikle kadın emekçilere dönük iş yaşamında cinsiyetçi, ayrımcı uygulamalar, taciz ve mobbing kadınları daha fazla istihdamın dışına itiyor. Kadınlar neoliberal politikaların yarattığı rekabetçi, esnek, güvencesiz ve kayıt dışı istihdam koşullarında çalışmaya mecbur bırakılıyor, sadece çalışan oldukları için değil kadın olmalarından dolayı da şiddete, tacize, ayrımcılığa ve mobbinge daha fazla maruz kalıyor. 8 Mart'ta başlattığımız ILO 190 Çalışma Yaşamında Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin imzalanması kampanyamızı güvenli ve güvenceli bir çalışma yaşamı için devam ettireceğiz. Bu kapsamda işyerlerimizde kokart takma eylemi ve bilgilendirici çalışmalar yürüteceğiz.

“KURULMAK İSTENEN TAHAKKÜME KARŞI EŞİTLİK, ADALET VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİ BÜYÜTMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Dünyada ataerkil kapitalizm çoklu krizini aşmak için bir taraftan halklar arasında savaşlardan bir taraftan da kadınların, emekçilerin yıllarca süren mücadeleler sonucunda kazandığı haklarına, örgütlülüğüne saldırarak çıkış yolu bulmaya çalışmaktadır. Türkiye’de ise AKP iktidarı tekçi, gerici, cinsiyetçi, militarist ve homofobik temelde oluşturmayı tasarladığı yeni toplumsal düzenin inşası için kadın kazanımlarını zayıflatmayı temel almış, baskı mekanizmalarını tümüyle seferber ederek kadınları ev içinde ve kamusal alanda iradesizleştirmeye dönük saldırılarına hız vermiştir.

Ataerkil güç ilişkilerinden beslenen erkek devlet şiddeti her gün daha vahşi yöntemlerle can almaya devam ederken eril yargı erkekleri korumakta, kadına yönelik şiddette, LGBTİ artılara yönelik nefret söylemlerine ve çocuk istismarında cezasızlık uygulamaya devam etmektedir. Yine kadınların yürüttükleri örgütlü mücadele hedef alınmakta baskı, gözaltı ve tutuklamalar hız kesmeden devam etmektedir.

Tüm bu saldırılar karşısında dünyada ve ülkemizde emeğimiz, kimliğimiz, bedenimiz üzerinde kurulmak istenen tahakküme karşı mücadele eden kadınlar olarak alanlarda toplumsal mücadelelerin en önünde eşitlik, adalet ve özgürlük mücadelesini büyütmeye devam ediyoruz.

Kadın kimliğimize dönük ideolojik saldırıların hız kesmediği, kazanılmış hakların yok edilmeye çalışıldığı ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin derinleştiği bir süreçte yaklaşan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü etkinliklerinin gerek işyerlerinde gerekse alanlarda erkek-devlet şiddetinin teşhir edilmesi ve son bulması için yürüttüğümüz mücadeleye sunacağı katkı her zamankinden daha önemli hale gelmiştir.”

KESK’li Kadınların açıkladığı eylem ve etkinlik takvimi şöyle:

Alan Etkinlikleri:

-25 Kasım eylem ve etkinlikleri 18 Kasım 2022 tarihinde, iki yıla yakın zamandır tüm saldırılara rağmen erkek adalete karşı adalet nöbeti eylemi gerçekleştiren Emine Şenyaşar’ı ziyaret ile başlatılacaktır.  Aynı gün yerellerde de, adalet arayışında bulunan kadınlarla dayanışma ve buluşma etkinlikleri gerçekleştirilmesi,

-2023 bütçesinin görüşmeleri süreci içerisinde, yerellerin belirleyeceği gün, saat ve yerlerde KESK kadın meclisleri tarafından, emek, meslek örgütleri ve kadın platformlarından kadınlarla birlikte sermayeden, savaş politikalarından yana bütçeye karşı emekçilerden yana toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe talebiyle yerellerde basın açıklamaları, basın toplantıları vb eylem ve etkinliklerin yapılması,  

-Hafta boyunca kadına yönelik artan sistematik şiddete dikkat çekmek amaçlı kadın platformlarıyla birlikte Mor Konvoy, Mor zincir, Bisiklet Turu gibi kent merkezlerinde etkinlikler yapılması,

-Kent meydanlarında stantlar kurularak bildiri dağıtılması,

-25 Kasım günü miting, kitlesel açıklamalar, yürüyüşler şeklinde kadın platformları ile alan etkinlikleri yapılması,

-Tutuklu kadın arkadaşlarımıza dayanışma amaçlı kart gönderilmesi,

-KHK'lı kadın emekçilerle dayanışma amaçlı buluşma etkinlikleri gerçekleştirilmesi”

Son Güncelleme: 16.11.2022 13:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.