Pınar Gültekin'in avukatı: “Hakkaniyet zemininde bir kararın istinaf ve temyiz aşamasında verileceğini umut ediyoruz"

Muğla’da Pınar Gültekin cinayetine ilişkin davada sanık Cemal Metin Avcı hakkında verilen cezada “haksız tahrik indirimi” uygulanmasının ardından, Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, “Adaletin tecelli edeceği, maddi gerçeğin ortaya çıkacağı hakkaniyet zemininde bir kararın istinaf ve temyiz aşamasında verileceğini umut ediyoruz” açıklamasını yaptı. 

25 Haziran 2022 Cumartesi 19:15
Pınar Gültekin'in avukatı: “Hakkaniyet zemininde bir kararın istinaf ve temyiz aşamasında verileceğini umut ediyoruz"

Muğla’da Pınar Gültekin cinayetine ilişkin davada sanık Cemal Metin Avcı hakkında verilen cezada “haksız tahrik indirimi” uygulanmasının ardından, Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, “Adaletin tecelli edeceği, maddi gerçeğin ortaya çıkacağı hakkaniyet zemininde bir kararın istinaf ve temyiz aşamasında verileceğini umut ediyoruz” açıklamasını yaptı. 

Muğla’da Pınar Gültekin’in öldürülmesi ile ilgili yargılamada Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Cemal Metin Avcı’nın; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti. Ancak mahkeme; cezada haksız tahrik indirimi uygulanmasına karar vermiş ve Avcı, 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, bugün gerekçeli kararın açıklanmasının ardından bir açıklama yaptı. Epözdemir’in sosyal medya hesabında yaptığı açıklama şöyle:

“Müvekkillerin kızları Pınar Gültekin’in hunharca ve vahşice katledilmesine ilişkin davanın karar duruşması akabinde yaptığımız açıklamalar dışında konuya ilişkin başkaca bir açıklama yapmamıştık. Gelinen noktada karşı yanın dosya içeriği ve münderecatı ile örtüşmeyen, manipülatif açıklamaları ile mahkemenin açıkça hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz kararına ilişkin açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur.

Hakeza astronomik vekalet ücretleriyle takip ettiği FETÖ ve çıkar amaçlı suç örgütü dosyalarında mahkemelerin aksi nitelikteki kararlarını, katıldığı canlı yayınlarda alabildiğince ve ölçüsüz eleştiren, mahkemeleri yok sayan bir hukukçunun dün akşam katıldığı bir yayında, dosya ile ilgili yeterli bilgi sahibi olmadan ‘Pınar Gültekin dosyasında uygulanan haksız tahrik indirimi doğrudur, mahkemeleri eleştiremezsiniz, mahkemeleri yok sayamazsınız’ şeklindeki beyanları müvekkil aileyi ziyadesiyle üzmüştür. Bu dil, diri diri yakıldığı adli tıp raporlarıyla sabit olan, üzerine beton dökülerek dere yatağına atılan, hunharca ve vahşice katledilen Pınar Gültekin’in ölümünü ve bütün kadın cinayetlerini meşrulaştırmaya matuf ‘erkek egemen ve eril’ bir dildir. Bu dil hunharca ve vahşice işlenen bu cinayeti ve sanığı yargılamak yerine, maktulenin özel hayatını yargılama konusu yapan bir dildir. Bu dil kadın katillerini yüreklendiren bir dildir. Kadına şiddet ve kadın cinayetleri ile ilgili asıl mücadele edilmesi gereken bu dildir. Üniversite öğrencisi olan biricik kızları canice katledilen müvekkiller bu incitici, sorumsuz ve sorunlu dili en basit tabiriyle kınamaktadır.

“BAHSİ GEÇEN KARAR HUKUKİ DAYANAKTAN YOKSUN VE MESNETSİZDİR”

1- Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Pınar Gültekin’in vahşice katledilmiş olduğu olaya ilişkin yürütülen yargılamada gerekçeli kararını yazmış ve kararı 24.06.2022 günü akşam saatlerinde Ulusal Yargı Ağı Platformu’na (UYAP) yüklemiştir. Gerekçeli karar henüz tarafımıza tebliğ edilmemiş olup belirtmek isteriz ki bahsi geçen karar hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsizdir. Gerekçe kendi içerisinde ciddi çelişkiler barındırmaktadır. Mahkemenin gerekçesi, dosya münderecatı ve delil durumuyla örtüşmemektedir. Mahkeme, sanık savunmalarının tamamına itibar edip onların savunmalarına kutsiyet atfederken tarafımızın ve müvekkillerin beyanlarının hiçbirisine itibar etmemiştir. Dahası, mahkeme, beyanlarımızın yerinde olmadığını ortaya koyma gayesi ile yerleşik Yargıtay içtihatlarının aksine olağanüstü bir gayret içerisine girmiştir. Bu durumu şaşkınlıkla ve üzülerek müşahede etmekteyiz. Hem beraat gerekçeleri hem haksız tahrik gerekçeleri hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsizdir. İşbu hukuka aykırı karara karşı tarafımızca yasal süresi içerisinde gerekçeli istinaf dilekçesi verilecek, maddi gerçeğin ortaya çıkması ve adaletin tecellisi için sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecektir. Söz konusu gerekçeli kararın basına yansıtılarak üniversite öğrencisi ve hayatının baharındaki genç bir kadının hunharca ve vahşice katledilmesine meşruiyet kazandırılmaya çalışılması sebebiyle işbu açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur.”

Açıklamasında “cinayetin her bir aşamasının detaylı bir şekilde önceden planlandığını” belirten Epözdemir, şu değerlendirmeyi yaptı:

“SAVUNMA EZBER VE KURGUDAN İBARETTİR”

“Türkiye’de kadına şiddet ve kadın cinayetleri konusunda haksız tahrik kurumu kötüye kullanılmakta olup yakın geçmişimiz bu örneklerle doludur. Failler çoğu zaman ezber ve kurgu mahiyetindeki beyanlarla haksız tahrik savunması yapmakta, böylece almaları muhtemel cezaları minimize etmeye çalışmakta; ayrıca katledilen kadınları kötü göstermeye çalışmaktadır. Ne yazık ki, Pınar Gültekin davasında da bunun tipik bir örneği yaşanmıştır. Cemal Metin Avcı, aşamalarda değiştirmiş olduğu üç farklı haksız tahrik savunması yapmış olup az önce de belirttiğimiz üzere bu savunma ezber ve kurgudan ibarettir. Cemal Metin Avcı soruşturma aşamasında ailesinin ilişkiyi öğrenmesi konusunda Pınar Gültekin’in şantaj ve tehdit ile kendisinden para istediğini ve bu sebepten öldürdüğünü iddia etmiş; iddianamenin kabulünden sonra Cemal Metin Avcı tarafından mahkemeye mektup yazılarak hemcinsi ile zorla ilişkiye sokulduğunu ve bunun videoya çekildiğini, Pınar Gültekin’in de bu konuda kendisinden para istediğini ve bu sebepten öldürdüğünü iddia etmiş; ayrıca son olarak 09.11.2020 tarihli duruşmada da kendisine bıçak çekildiğini ve bıçağın kolunu kestiğini, bu nedenle Pınar Gültekin’i öldürdüğünü ileri sürmüştür. Kendisine çapraz sorgu sırasında sorulan ısrarlı sorularımıza da ‘bıçaklamasaydı asla öldürmeyecektim’ diyerek haksız tahrik savunmasını bıçak olgusuna dayandırmıştır.

Cemal Metin Avcı’nın hukuki mesnetten ve aynı zamandan delilden ve hatta emareden yoksun iddiaları üzerine Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Apple’dan birtakım bilgi ve belgelerin temin edilmesi için Amerika Birleşik Devletleri ile adli istinabe işine girişilmiş ve Pınar Gültekin’in ölüm tarihinden iki sene öncesine kadarki tüm geçmişi (video, ses kaydı, mail, yazışma vs.) dosyaya eklenmek istenmiş, diğer bir ifade ile Pınar Gültekin’in özel hayatı araştırılmıştır. Bu hususta tarafımızca defaatle itirazlarda bulunulmuş ve maktulenin özel hayatının yargılama konusu edilemeyeceği ifade edilmiştir. Apple’dan gönderilen yazı cevabına göre Cemal Metin Avcı ile ilgili, Cemal Metin Avcı’nın ileri sürdüğü iddiaların hiçbiri maktulenin hesaplarında bulunamamıştır. Cemal Metin Avcı veyahut müdafileri tarafından da bugüne kadar bu şekilde herhangi bir delil dosyaya ibraz edilmemiş, sadece söylemlerle yetinilmiştir. Belirtmek isteriz ki, eğer gerçekten bu iddialar gerçek olsa idi söz konusu iddialara ilişkin deliller mutlaka mahkemeye sunulurdu.

“HEKİM SANIKTA KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI OLMADIĞINI İFADE ETMİŞTİR” 

Sorgusunun yapıldığı celsede tarafımızca sanığa çapraz sorgu işlemi uygulanmış ve sanık aslında maktule ile konuşmak istediğini ancak maktulenin kendisini bıçakladığını, bıçaklanmasaydı öldürmeyeceğini söyleyerek üçüncü kez haksız tahrik savunması yapmış ve bu sefer bıçak olgusuna dayanmak istemiştir. Ancak dosyaya yansıyan tüm delillere göre ortada ne bıçak ne de bıçaklama hadisesi vardır. Zira Cemal Metin Avcı hakkında düzenlenen 21.07.2020 tarihli Genel Adli Muayene Raporuna göre bıçaklanma yarası bulunmamaktadır. Dahası, sanığın adli muayene işlemlerini gerçekleştiren hekim 09.11.2020 tarihli ilk celsede dinlenmiş olup sanıkta kesici-delici alet yaralanması olmadığını ifade etmiştir.

“HAKSIZ TAHRİK UYGULAMASINI TEVSİK EDECEK BİR DELİL BULUNMAMAKTADIR”

Görüldüğü üzere, sanığın üç farklı şekilde ileri sürdüğü haksız tahrik savunmasını tevsik edecek nitelikte herhangi bir delil bulunmamaktadır. Sanığın savunmasında arkasına sığındığı tanık C. T.’nin beyanı danışıklı ve muvazaalı olup tanığın TCK m. 272’de yer alan ‘yalan tanıklık’ suçunu işlemesi sebebiyle tarafımızca tanık hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunulmuştur. Dosya kapsamında gerek soruşturma aşamasında gerekse kovuşturma aşamasında onlarca tanık dinlenmiş olup tüm tanıklardan farklı yönde beyanda bulunan tek tanık C. T.’dir. Şantaj ve tehdit iddiası onlarca tanığa sorulmuş, bu iddialar hepsi tarafından reddedilmiştir.

“KOLLUK PERSONELİNİN İFADESİNİ MANİPÜLE ETTİĞİNİ AÇIK YÜREKLİLİKLE ANLATMIŞTIR”

Her ne kadar fail Cemal Metin Avcı tarafından müteveffanın kız kardeşi S.G.’nin kolluk aşamasındaki beyanlarına atıf yapılmaktaysa da kolluk aşamasında S. G.’nin bilgi sahibi sıfatıyla beyanlarına başvurulmuş olup S.G., 09.11.2020 tarihli ilk celsede ‘Kolluktaki beyanları kabul etmiyorum, ben şoktaydım, önüme ne verdilerse imzaladım, benim kesinlikle böyle beyanım yoktur. Kafalarına göre ifade yazdılar’ şeklinde ifadede bulunmuş ve soruşturma aşamasında kolluk personelinin ifadesini manipüle ettiğini açık yüreklilikle anlatmıştır.

“USULE UYGUN DEĞİLDİR”

Aksine onlarca tanık beyanı varken tek bir tanık anlatımı ile -ki danışıklı ve muvazaalıdır- haksız tahrik kurumunu uygulamak, kurumun getiriliş amacına dahi uygun olmayıp tamamen garabet mahiyetinde bir uygulamadır. Kaldı ki, sanığın kendisi dahi sürekli değişen haksız tahrik savunmalarında ve bıçaklama iddiasında bulunurken ilk başta dermeyan etmiş olduğu haksız tahrik savunmasına itibar edilmesi ve aksine onlarca tanık beyanı varken bu tanık beyanlarının görmezden gelinmesi de usule uygun değildir.

“BU MİKTAR İLE ŞANTAJ YAPILMASI MANTIK VE FİZİK KURALLARINA AYKIRIDIR”

Arkadaşlık ilişkisi yaşayan iki kişi arasında para alışverişi sadece ve sadece 8.000 TL olup bu da müvekkilin verdiği paraların iadesi ve kiraya ilişkindir. Nitekim maktule, dönem dönem cafelerde çalışmış ve reklamlarda oynamış olup 8.000 TL gibi bir parasının bulunması gayet doğaldır. Dahası, günümüz şartlarında iki kişi arasındaki 8.000 TL tutarındaki para transferi son derece normal olup bu miktar ile şantaj yapılmasının beklenmesi de hayatın olağan akışına, mantık ve fizik kurallarına aykırıdır. 8.000 TL tutarındaki alışveriş, haksız tahrike delil olamayacaktır.

“SANIK İDDİASINA İLİŞKİN HİÇBİR BİLGİ VEYAHUT BELGE SUNAMAMIŞTIR”

Sanık, kendisinin hemcinsi ile girmiş olduğu cinsel ilişkisinin videosu üzerinden kendisine şantaj yapıldığını ileri sürmekteyse de sanığın bu konuda hiçbir zaman adli makamlara şikayette bulunmadığını da kamuoyunun dikkatine sunmak isteriz. Sanık iddiasına ilişkin hiçbir bilgi veyahut belge sunamamıştır. Dahası, sırf sanık istediği için müteveffanın mailleri dahi incelenmiş; ancak maillerde de böyle bir hadise bulunamamıştır. Sanığın kendi maillerini değil de müteveffanın maillerini inceletmesi bir başka garabet olarak karşımıza çıkmaktadır. Başta da söylediğimiz üzere, amaç hayatının baharında diri diri yakılarak canice katledilen ve beton dökülerek dere yatağına atılan maktule Pınar Gültekin’i kötü göstermektir. Şayet ortada gerçekten bir haksız tahrik varsa; niçin bahsi geçen herhangi bir video, kayıt, bilgi, belge sanıklar ve müdafileri tarafından dosyaya sunulmamıştır?

Bütün özel yazışmaları muhafaza eden sanık niçin böyle bir şantaj ve tehdit video, bilgi, mesajını dosyaya sunamamıştır? Hakeza maktule Pınar Gültekin’in telefonu Amerika Birleşik Devletleri’ne yazılan müzekkereye cevaben Apple şifresinin verilmesi üzerine mahkemece Siber Suçlar’a gönderilmiş ve Siber Suçlar tarafından geriye etkili 2 yıl için yapılan inceleme neticesinde, sanığın iddia ettiği haksız tahrike konu olan video, mesaj, kayıt herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmadığı mahkemeye bildirilmiştir. Ortada iddia edilen mesaj, video, kayıt yokken sadece sanık ifadesi ve onlarca aksi tanık beyanı varken bir tanığın danışıklı muvazaalı ifadesine dayanarak haksız tahrik kurumunu uygulamak hukuken ve fiilen kabul edilemez mahiyettedir.

“BU İDDİAYA İNANMAK AKIL ALMAZ BİR TUTUMDUR”

Adli Tıp 3. Üst Kurulu’nun 20.05.2021 ve yine aynı kurulun 13.01.2022 tarihli raporlarına göre Pınar Gültekin’in hayatta iken yangına maruz kaldığı, diğer bir ifade ile yakıldığı sırada hayatta olduğu tartışmasızdır. Mahkemenin henüz canlıyken diri diri yakıldığı adli tıp raporlarıyla sabit olan maktule Pınar Gültekin’in öldürülmesinin canavarca hisle ve eziyet çektirilerek olmadığı şeklindeki tespiti dahi tek başına bu mahkemenin imza attığı hukuksuz kararın vahametinin net bir göstergesidir. Varil, Cemal Metin Avcı ve Mertcan Avcı tarafından birlikte yakılmış, dahası Cemal Metin Avcı olay yerini bir süreliğine terk ettiğinde Mertcan Avcı olay yerinde kalarak yangını kontrol etmeye devam etmiştir. Mertcan Avcı, abisinin eylemine suç genel teorisine göre ortak hakimiyet kurmuş olmasına rağmen hakkında beraat kararı tesis edilmiş, hukuk bir kez daha katledilmiştir. Hatırlatmak isteriz ki, Cemal Metin Avcı, kardeşine ‘bozuk kokoreçleri yakıyordum’ dediğini iddia etmiş, bu söylem de Mertcan Avcı tarafından tekrarlanmıştır. O halde, mahkemenin bu akıl tutulması mahiyetindeki ve o esnada öldürülmeye çalışılan Pınar Gültekin ile adeta dalga geçen savunmaya itibar ettiği anlamı ortaya çıkmaktadır. Sözde bozulan kokoreçler neden çöpe atılmamakta, atıl/kadük bir bağ evinde yakılmaktadır? O güne kadar orada hiç kokoreç yakılmamışken o gün yakıldığı iddiası neden Mertcan Avcı tarafından sorgulanmamıştır? Bu iddiaya inanmak akıl almaz bir tutumdur.

Cemal Metin Avcı, henüz suçunu itiraf etmemişken, polis, kamuoyu ve kolluk hadiseyi bilmiyorken 20.07.2020 tarihinde gece 22:30 sularında, sanıklar Eda Karagün (Avcı), Ayten Avcı, Selim Avcı ve Şükrü Gökan Orhan atıl/kadük bağ evine gitmiş ve evi kontrol etmiştir. Bağ evine gitmeden önce Cemal Metin Avcı’nın avukatı D. U. ile ofisinde görüşen şahıslar, ofisten çıkıp bağ evine gitmiş, bağ evindeyken de D. U. ile uzunca görüşmeler gerçekleştirmişlerdir (D. U., yargılamaya tanık sıfatı ile çağrılmış; ancak tanıklıktan çekinme hakkını kullanmıştır). Cinayetin itirafından önce bağ evine toplu halde neden gittiklerine dair sürekli birbiriyle çelişen ifadeler veren ve “boya bana için gidildi” şeklinde akla-mantığa aykırı iddialar ileri süren, ifadeleri noktası virgülüne aynı olan bu şahıslar hakkında da Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş, tarafımızca işbu karara itiraz edilmiş ve itirazımız da reddedilmiştir.

Olağan kanun yolları tükenmiş olmasına rağmen tarafımızca olağanüstü kanun yolu olan ve CMK m. 309’da yer alan kanun yararına bozmaya başvurulmuş, talebimiz Adalet Bakanlığı tarafından haklı görülerek dosya Yargıtay’a gönderilmiş ve Yargıtay 8. Ceza Dairesi tarafından ret kararı bozulmuştur. Söz konusu bozma kararının ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bahsi geçen şahıslar hakkında TCK m. 281 uyarınca “Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme” suçundan kamu davası açılmış, savcılık makamınca esas hakkında mütalaada bahsi geçen şahısların cezalandırılması istenmiş; ancak Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanıkların birbirleri ile çelişen ve hatta kendi içinde de hem soruşturma hem de kovuşturma aşamasında değişen mesnetsiz savunmalarına itibar edilerek herhangi bir cezai işlem uygulanmama yoluna gidilmiştir.

“HSK ŞİKAYETLERİMİZ İLE İLGİLİ OLARAK TARAFIMIZA HERHANGİ BİR DÖNÜŞ HENÜZ OLMAMIŞTIR”

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tarafsız ve bağımsız olmadığı, bütün duruşma zabıtlarına da yansıdığı üzere tarafımızca defaatle dile getirilmiştir, her defasında haykırılmıştır. Mahkemenin acılı aileye yaklaşımı (ailenin defalarca duruşmadan kovulması ve anne Şefika Gültekin’in Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet edilmesi ve bu nedenle halihazırda yargılanması), Amerika Birleşik Devletleri’ne müzekkere yazılarak maktulenin ölüm tarihinden iki sene öncesine kadar tüm özel hayatının araştırılmaya çalışılması, cinayette müşterek fail olan (bir diğer ifade ile ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanan) Mertcan Avcı’nın yargı teamüllerine aykırı şekilde, henüz sorgusu yapılmadan adli kontrol hükümleri dahi uygulanmaksızın tensiben tahliye edilmiş olması gibi hususlar sebebiyle Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin tarafsız olmadığı gerekçesiyle tarafımızca dört kere hakimin reddi kurumuna başvurulmuş, ayrıca 28.05.2021 ve 08.04.2022 tarihlerinde HSK’ya şikayet edilmiştir. Hakimin reddi taleplerimiz ve buna ilişkin itirazlarımız da reddedilmiştir. HSK şikayetlerimiz ile ilgili olarak tarafımıza herhangi bir dönüş henüz olmamıştır.

"ADALETİN TECELLİ EDECEĞİ, KARARIN İSTİNAF VE TEMYİZ AŞAMASINDA VERİLECEĞİNİ UMUT EDİYORUZ"

Görüldüğü üzere, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tarafsız ve bağımsız olmadığı, kamu vicdanına ve dosyadaki maddi delillere örtüşmeyecek şekilde haksız tahrik hükümleri uygulayabileceği ve hatta beraat kararı verebileceği, bir başka anlatımla bize göre açıkça hukuksuz olan beraat kararlarını verebileceği tarafımızca önceden tahayyül edilmiş ve bu durum hemen hemen her celsede tarafımızca mahkeme heyetinin yüzüne karşı açıkça söylenmiştir. Soruşturmanın ilk gününden günümüze kadar mevcut hukuki düzen içerisinde hukuki açıdan başvurulabilecek - olağanüstü kanun yolları dahil- adli ve idari her türlü yola başvurulmuştur. Ancak gelinen aşamada açıkça hukuk garabeti mahiyetindeki karar tesis edilmiştir. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin işbu kararına karşı gerek tarafımızca, gerek Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekse Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. Adaletin tecelli edeceği, maddi gerçeğin ortaya çıkacağı hakkaniyet zemininde bir kararın istinaf ve temyiz aşamasında verileceğini umut ediyoruz.”

Anka - Esma Turan

Son Güncelleme: 25.06.2022 21:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.