"Şehir hastaneleri ne getirecek, ne götürecek?"

CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş bazı kentlerde sorunlarıyla birlikte hizmete giren ve yakın bir tarihte Adana’da da açılışı gerçekleşecek ‘Şehir Hastaneleri’ni Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’a sordu.

"Şehir hastaneleri ne getirecek, ne götürecek?"

CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş bazı kentlerde sorunlarıyla birlikte hizmete giren ve yakın bir tarihte Adana’da da açılışı gerçekleşecek ‘Şehir Hastaneleri’ni Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’a sordu.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 12:58
"Şehir hastaneleri ne getirecek, ne götürecek?"

ANKARA / Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, yaşamımıza bilinmezleriyle giren şehir hastanelerini hazırladığı 24 soruluk önerge ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’dan ‘Şehir hastaneleri hayatımıza neler getirecek, neler götürecek’ sorularına yanıt istedi.
Gösterişli açılışlarla yaşamımıza dahil olan şehir hastanelerinin bilinmeyen bir çok yönünün olduğunu, önümüzdeki günlerde yurttaşların sağlık hizmetlerinde olası sorunlar yaşayabileceğini belirten CHP Milletvekili Özdiş, şehir hastaneleriyle ilgili bilinmeyenlerin halkla paylaşılması gerektiğini savundu.
DİĞER KAMU HASTANELERİ NE OLACAK?
Şehir hastanelerinin devreye girmesiyle birlikte diğer kamu hastanelerinde de değişikliklere gidildiğinin gözlendiğini, aynı oranda yatak kapasitesinin artmadığına değinen CHP’li Özdiş, yakın bir zamanda hizmete girecek Adana Şehir Hastanesi’ni nedeniyle kentte kapanacak hastanenin olup olmadığının bilinmediğini ifade etti. 
1550 yataklı Adana Şehir Hastanesinin açılması ile Adana’daki sağlık kuruluşlarındaki toplam yatak sayısında aynı oranda bir artışın meydana gelip gelmeyeceğini soran Özdiş, “Adana Şehir Hastanesinin açılması sebebiyle ilgili kanunda belirtildiği üzere Adana ilindeki mevcut kamu hastanelerinin bazılarının kapatılması veya mevcut yatak sayılarında azaltılmaya mı gidilecektir? Azaltılma gerçekleştirilecekse hangi hastanelerden, hangi süre zarfında ve hangi hastaneden ne kadar yatak azaltılması yoluna gidilecektir? Taşınacak veya hizmete kapatılacak hastane/hastanelerin mevcut yerleri nasıl değerlendirilecektir? Özel sektöre kiralanması, başka kuruma devredilmesi, kapatılması, yıkılması veya bakıma alınması planlanan hastaneler varsa bunlar hangileri olacaktır?” dedi
ÖZDİŞ’İN BAKAN DEMİRCAN’A YÖNELTTİĞİ O SORULAR:
1) Adana Şehir Hastanesine mevcuttaki hangi hastaneler ve /veya sağlık birimleri taşınacaktır?
2) Adana Şehir Hastanesine taşınacak olan mevcut hastanelerin tüzel kişiliği sonlandırılarak taşınacak ise mevcut kadro ve sözleşmeler Şehir Hastanesine nasıl devredilecektir?
3) Şehir hastanesinin alt yapısı olan kanunların farklılığı nedeniyle Sağlık Bakanlığına bağlı olarak çalışanların yer değiştirmede yazılı muvaffakiyeti alınacak mıdır? Yer değiştirme konusu çalışanlara yazılı olarak bildirilecek midir?
4) Adana Şehir Hastanesine geçmek istemeyen çalışanların durumu ne olacaktır?
5) İl içindeki değişik hastanelerden Adana Şehir Hastanesine geçmek isteyenlerin olması durumunda bu çalışanların geçişleri hangi kıstaslara göre yapılacaktır? Hizmet puanları dışında kriter veya kriterler mevcut mudur? Mevcutsa nelerdir?
6) Adana Şehir Hastanesinde ‘’Sözleşmeli Hekimlik’’ adı altında bir uygulama olacak mıdır? Olacak ise hangi gerekçelerle ve hangi branşlarda olacaktır?
7) 1550 yataklı Adana Şehir Hastanesinin açılması ile Adana ili sağlık kuruluşlarındaki toplam yatak sayısında aynı oranda bir artış meydana gelecek midir? Yoksa Adana Şehir Hastanesinin açılması sebebiyle ilgili kanunda belirtildiği üzere Adana ilindeki mevcut kamu hastanelerinin bazılarının kapatılması veya mevcut yatak sayılarında azaltılmaya mı gidilecektir? Azaltılma gerçekleştirilecekse hangi hastanelerden, hangi süre zarfında ve hangi hastaneden ne kadar yatak azaltılması yoluna gidilecektir?
8) Taşınacak veya hizmete kapatılacak hastane/hastanelerin mevcut yerleri nasıl değerlendirilecektir? Özel sektöre kiralanması, başka kuruma devredilmesi, kapatılması, yıkılması veya bakıma alınması planlanan hastaneler varsa bunlar hangileri olacaktır?
9) Polikliniklerin olmazsa olmazı olan yardımcı sağlık elemanı (tıbbi sekreter/hemşire veya Veri Giriş Elemanı) tüm polikliniklerde olacak mıdır? Hekimlerden tek başına polikliniklerde çalışması istenecek midir? Her gün 100-150 hastanın bakıldığı polikliniklerde şikayet ve şiddetin bu derece arttığı bir ortamda bu durum gerçeklerle bağdaşmayan bir durum iken yaşanabilecek olumsuzluklar için ne tür idari önlemler alınacaktır? En basitinden polikliniğinde tek başına olan bir hekim iftiraya, hakarete veya tacize uğrama durumunda bunu nasıl ispat edecektir?

10) Hekimleri yardımcı sağlık elemanı (tıbbi sekreter/hemşire veya Veri Giriş Elemanı) olmadan çalıştırma durumu mevcut ise bu uygulama hangi branşlar ve poliklinikler için düşünülmektedir? Hangi kriterlere göre bölümler belirlenecektir? Buna rağmen bir hekim sekretersiz poliklinik yapmak istemez ise sorun nasıl çözülecektir?
11) Bilindiği üzere ilgili kanun maddesinde Şehir Hastanelerindeki Görüntüleme ve Laboratuvar hizmetleri ‘’Tıbbi Destek Hizmeti’’ adı altında sınıflandırılmış olup yüklenici firma (Adana özelinde PPP Rönesans Sağlık Holding) tarafından çalıştırılacağı sonucu ortaya çıkmaktadır. Görüntüleme ve Laboratuvar hizmetlerinden kast edilen branşlar nelerdir? Bu maddeye göre ilgili birimlerdeki hekimler ve diğer sağlık bileşenlerinin Şehir Hastanesine geçişi yasal olarak mümkün gözükmemektedir. Buna bağlı olarak Adana Şehir Hastanesi yüklenici firmasının bu hizmet alımlarını kamu dışından gerçekleştirme zorunluluğundan hareketle bu birimlerde çalışan hekimler ve diğer sağlık çalışanları hangi hastanelerde görevlendirilecektir?
12) Adana Şehir Hastanesinde Görüntüleme ve Laboratuvar hizmetleri dışında hangi hizmetler yüklenici firma tarafından yürütülecektir? Tıbbi Destek Hizmeti olarak anılan diğer birimler ve ilgili teknik personel hangileridir?
13) Yüklenici firmanın gelecekte istemesi halinde herhangi bir branşı hizmet alımı şeklinde değerlendirme yetkisi var mıdır? Yapılan ikili sözleşmelerde böyle bir yetki varsa ve bölümde firma çalışanları görevlendirilirse ilgili bölümde çalışan hekim ve diğer sağlık bileşenleri nasıl değerlendirilecektir?
14) Şehir Hastanesinin 25 yıllık kirası döviz kuru ve enflasyona bağlı düzeltmelerle birlikte aylık/yıllık ne kadardır? Aynı şekilde bakım/onarım bedelleri tahmini olarak ne kadar olacaktır? Kira ve bakım/onarım bedelleri Döner Sermaye gelirinden mi karşılanacaktır?
15) Çalışanlara yapılacak ek ödemeler (performansa göre döner sermaye) güvence altına alınacak mıdır? Çalışanların hak kayıplarının önlenmesi için global bütçeden Döner Sermaye işletmesine peşin sermaye aktarımı yapılacak mıdır?
16) Adana ilindeki diğer Kamu Hastanelerinin Döner Sermaye işletmesi ile Şehir Hastanesi Döner Sermaye işletmesi birleştirilecek midir? Birleşecek ise bu durum hangi hastaneler ile ve hangi kanuna istinaden olacaktır? Ortak bütçe/havuz oluşturulması durumunda diğer Kamu Hastaneleri çalışanlarının döner sermaye gelirlerinde azalma olacak mıdır?
17) Sağlık Bakanlığının Adana Şehir Hastanesinde çalışacak olan hekim ve yardımcı sağlık personeli kadroları sayısı branşlara göre belirlenmiş midir? Planlanan kadro sayıları nedeniyle diğer Kamu Hastanelerinde kadro eksilmesi ve hizmet zafiyeti yaşanacak mıdır?
18) Adana Şehir Hastanesi ;  ‘Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin taşınması durumunda’ aynı zamanda Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Eğitim ve Araştırma Hastanesi olacaktır. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve işletmeci kurum arasında ortak kullanım ya da işbirliği anlaşması var mıdır? Var ise içeriği nedir?
19) Adana Şehir Hastanesi’nde çalışacak kişiler için yeterli otopark, kreş ve servis hizmetleri olacak mıdır? Olacak ise şartlar nedir?
20) Adana Şehir Hastanesi Sağlık Kampusu sınırları içinde özel Eczane ve medikal firmalar bulunacak mıdır?
21) Yüklenici firma ve Sağlık Bakanlığı arasında yapılan sözleşmelerin içeriği açıklanacak mıdır? Bu sözleşmelerde hekim ve diğer sağlık çalışanların şimdi veya gelecekte sözleşmeli çalıştırma veya performansı düşük olanların işlerine son verilmesi gibi aleyhlerine olabilecek hüküm veya hükümler mevcut mudur? Benzeri aleyhte hükümler için Adana Şehir Hastanesine geçecek olan hekim ve diğer sağlık çalışanları bilgilendirilecek midir?
22) Yüklenici firmanın açıklamalarından Şehir Hastanesinin interlandının Adana, Osmaniye ve Hatay illeri olduğu anlaşılmaktadır. Sağlığın santralizasyonu anlamına gelen bu negatif durumu önlemek için yapılan çalışmalar nelerdir? Aynı şekilde Adana merkezinde sağlığa kolay ulaşılabilirlik açısından hasta ve hasta yakınları için ne tür çalışmalar yapılmış, ne tür idari önlemler alınmıştır?
23) İlgili kanunda yüklenici firmaya verilen %70’lik yatak doluluk garantisinden hareketle; daha az yatak doluluğu durumunda aradaki fark hangi kalemlerden ödenecektir?
24) Yüklenici firma tarafından çalışanlara yönelebilecek ‘ciro’ baskısını engellemek için ne tür önlemler alınmıştır?

Son Güncelleme: 16.08.2017 13:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.