Erinç Sağkan: "CMK ücret tarifesi avukatın emek ve mesaisini karşılayacak şekilde belirlenmeli, hizmetin niteliği gereği KDV'den muaf tutulmalıdır"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, “CMK ücret tarifesi avukatın emek ve mesaisini karşılayacak şekilde belirlenmeli, hizmetin niteliği gereği KDV’den muaf tutulmalıdır. Bu hususun bir taahhüt belgesi olan İnsan Hakları Eylem Planı’nda da düzenlendiğini ve sorumlu kurumların Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı olduğunu, hayata geçirilmek için öngörülen 1 yıllık sürenin de çoktan geçtiğini tekrar hatırlatıyorum” dedi. Sağkan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın adli yardım sisteminin değiştirilmesi yönünde çalışma başlatıldığı açıklamasıyla ilgili "Barolara ve haklarını arayan avukatlara dönük bu söylemi ve yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil" diye konuştu.

26 Aralık 2022 Pazartesi 13:55
Erinç Sağkan: "CMK ücret tarifesi avukatın emek ve mesaisini karşılayacak şekilde belirlenmeli, hizmetin niteliği gereği KDV'den muaf tutulmalıdır"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, “CMK ücret tarifesi avukatın emek ve mesaisini karşılayacak şekilde belirlenmeli, hizmetin niteliği gereği KDV’den muaf tutulmalıdır. Bu hususun bir taahhüt belgesi olan İnsan Hakları Eylem Planı’nda da düzenlendiğini ve sorumlu kurumların Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı olduğunu, hayata geçirilmek için öngörülen 1 yıllık sürenin de çoktan geçtiğini tekrar hatırlatıyorum” dedi. Sağkan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın adli yardım sisteminin değiştirilmesi yönünde çalışma başlatıldığı açıklamasıyla ilgili "Barolara ve haklarını arayan avukatlara dönük bu söylemi ve yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil" diye konuştu.

TBB Başkanı Erinç Sağkan, bugün Ankara’da yapılan 49. Baro Başkanları Toplantısı’nın ardından basın açıklaması yaptı. Sağkan’ın açıklaması şöyle:

“Gündemi her gün değişen ülkemizde, yeri geldiğinde ifade hürriyeti ve adil yargılanma hakkı gibi temel hak ve özgürlükleri, yargı bağımsızlığını, yeri geldiğinde başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere adalete erişimde dezavantajlı grupları savunmak, onların sesine ses olmak için sizlerin karşısına çıktık. Bugün ise kendi mesleğimizin, savunma makamının hakları adına TBB yönetimi ve baro başkanları olarak on binlerce meslektaşımızı temsilen bulunuyoruz. Ancak şunu çok iyi biliyoruz ki; nasıl basın özgürlüğü sizlerin haber verme hakkınızı ilgilendirdiği kadar bizlerin de haber alma hakkını ilgilendiriyorsa, avukatların sorunu da sadece avukatı ve onun meslek örgütü olan baroları değil, aynı zamanda savunma hakkından etkin şekilde yararlanabilmek bakımından yurttaşlarımızı da ilgilendirmektedir.

Bugün 49. Baro Başkanları toplantısında bizleri burada bir araya getiren, CMK zorunlu müdafiliği hizmeti kapsamında kamu hizmetlerinin en kutsallarından birini her gün kollukta, savcılıklarda, mahkemelerde ve cezaevlerinde gereği gibi yerine getiren ancak karşılığında ‘emeğinin olması gerektiği ederi’ değil, çoktan angaryaya varmış bir ücretin reva görüldüğü on binlerce avukatın sesini tüm kamuoyuna duyurma zorunluluğudur. Bizler, uzunca bir süre boyunca CMK görevlendirmeleri ve bunun karşılığında avukat meslektaşlarımıza yapılan ödemeler konusunda yaşanan sıkıntıları çeşitli vesilelerle dile getirdik. CMK görevlendirmelerinin ne anlama geldiğini, yaşanan süreci ve sıkıntıları sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

“CMK GÖREVLENDİRMESİ, YARGININ KARŞISINDA ‘KİMSESİZ’ KALMIŞ KİM VARSA ONUN KİMSESİ OLMAK İÇİN VAR OLAN VE BU SEBEPLE DE SON DERECE KUTSAL BİR KAMU HİZMETİDİR”

Kısaca CMK görevi olarak dile getirdiğimiz kavram Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre kendisine müdafi seçebilecek durumda olmayan şüphelilere, sanıklara, mağdur veya müştekilere talepleri üzerine, bazı durumlarda ise talep aranmaksızın barolarımızın yapacağı görevlendirme çerçevesinde avukat meslektaşlarımızın hukuki yardım hizmeti sunmaları anlamına gelmektedir. Bu anlamda, sadece avukatları ilgilendiriyormuş gibi algılanan CMK görevlendirmesi, aslında, bir avukatla kendisini temsil edecek ekonomik güce sahip olmayan tüm vatandaşların, kimsesiz çocukların, adalete ihtiyaç duyan kadınların, bir başka deyişle yargının karşısında ‘kimsesiz’ kalmış kim varsa onun kimsesi olmak için var olan ve bu sebeple de son derece kutsal bir kamu hizmetidir. Yokluğunun işkence ve kötü muamele olabileceği kadar hayati; sosyal bir hukuk devletinde yargısız infazı gerçek bir yargılamaya dönüştürecek kadar da zaruridir. CMK kapsamında sunulan bu hizmet; insan haklarına saygılı, sosyal bir hukuk devleti olmanın gereğidir.

“MESLEKTAŞLARIMIZIN MÜDAFİ OLARAK İFADE VE SORGULARDAKİ MEVCUDİYETİ, YURTTAŞLARIN ÖNCELİKLE YAŞAM HAKLARININ, MADDİ VE MANEVİ BÜTÜNLÜKLERİNİN GÜVENCESİDİR”

Gururla ifade etmek isterim ki, bu uygulamanın hayata geçtiği 1992 yılından bu yana geride bıraktığımız otuz yıl içerisinde, Türkiye’de kolluk şiddetinden kaynaklanan yaşam hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı ihlallerinin çok büyük oranda ortadan kalkması, CMK kapsamında görev yapan meslektaşlarımızın insan hakları savunuculuğu bilinciyle hareket etmeleri sayesinde gerçekleşmiştir. Hiç kuşku yok ki, meslektaşlarımızın müdafi olarak ifade ve sorgulardaki mevcudiyeti, yurttaşların öncelikle yaşam haklarının, maddi ve manevi bütünlüklerinin güvencesidir.

“YARGILAMAYI HUKUKİ BİR YARGILAMA YAPAN, EMEĞİ UZUN ZAMANDIR SÖMÜRÜLMEKTE OLAN ‘O’ CMK AVUKATIDIR”

Bizler, zaman zaman ‘savunma hakkı kutsaldır’ dediğimizde, metafizik, soyut bir ilkeden söz ettiğimiz sanılmasın. Aksine, şüpheli ve sanık için savunma hakkı bir hayat memat meselesidir. Şüpheli ve sanıklar hakkında tarih boyunca o veya bu şekilde hükümler verilmiştir ancak verilen hükmü ‘hukuki’ kılan savunma hakkının kullanımıdır. Yargılamayı hukuki bir yargılama yapan, emeği uzun zamandır sömürülmekte olan ‘o’ CMK avukatıdır.

Türkiye’de on binlerce avukatın; 7 gün- 24 saat ve çoğu zaman gecenin bir yarısında dahi olsa adaletin karşısındaki kimsesizlerin kimsesi olmak için icra ettikleri bu hizmet için son derece insani ve bir o kadar da haklı talepleri var. Artık haykırışa dönmüş bu hak talepleri ise uzun zamandır inatla duyulmamaktadır.

“CMK KAPSAMINDA SUNULAN MÜDAFİLİK HİZMETİNİ BİR HAK SAVUNUCULUĞU BİLİNCİYLE YERİNE GETİRİYORUZ”

Bizler, CMK kapsamında sunulan müdafilik hizmetini bir hak savunuculuğu bilinciyle yerine getiriyoruz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Yurttaşlarımızın adil yargılanma, adalete erişim ve savunma haklarının korunması diğer her şeyden üstündür ve yurttaşlarımızın bu konuda güvenebilecekleri yegane meslek grubunun avukatlar olduğunu biliyoruz. Ancak meslektaşlarımızın yurttaşlarımızı savunmasız ve yalnız bırakmamak adına nelere katlandıklarının altını bir kez daha çizmemiz gerekiyor. Kendisine CMK görevlendirme bilgisi ulaşan büyük ihtimal genç yaşlarında olan meslektaşımızın çoğu zaman zor şartlar altında görev yerine ulaştığını; en iyi şekilde yerine getirdiği görevi nedeniyle müdafiliğini yapmakta olduğu kişilerle, suçlarla özdeşleştirildiğini; kimi zaman kendisinin de şiddetin mağduru hâline geldiğini bilmenizi isterim. Bu kısmı vurgulamak ve hatta haykırmak isterim ki; bir avukatın üstlendiği ağır sorumluluk karşısında, mevcut tarifeye göre soruşturma evresinde eline geçen net ücret 440 TL, asliye ceza mahkemesi için 754 TL, ağır ceza mahkemesi içinse 1353 TL’dir. Sosyal bir hukuk devletinde, vatandaşların insan onuruna yaraşır şekilde adalete erişmeleri için hayati ve zaruri olan bu görev karşılığında, yıllar sürecek, en küçük bir dikkatsizlik halinde dahi ağır yaptırımların uygulanacağı bu önemli sorumluluk karşılığında reva görülen ücretler bunlardır. Üstelik çocukla ilgili dosyalar hariç KDV oranı ise -inanılmaz ama- yüzde 18’dir. CMK ücretlerinin düşüklüğü için dile getirilen ‘bunun aynı zamanda bir kamu hizmeti olduğu’ mazereti, nedense vergi ödenmesi söz konusu olunca unutulmaktadır.

“BAROLARIMIZIN, BU HUSUSA DİKKAT ÇEKMEK ÜZERE ORTAYA KOYDUKLARI AÇIKLAMA VE EYLEMLERİ, ADALET BAKANI TARAFINDAN ‘SİYASET YAPMAK’ OLARAK NİTELENDİRİLMİŞ, ADLİ YARDIM SİSTEMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDIĞI İFADE EDİLMİŞTİR”

Aylardan beri haykırmak durumunda kaldığımız ısrarla dile getirdiğimiz gerçek işte budur. Tüm bu koşullar altında, meslektaşlarının ve yurttaşların haklarını korumak dışında hiçbir maksadı olmayan barolarımızın, tamamen bu hususa dikkat çekmek üzere, haklı olarak ortaya koydukları ve demokratik bir hak kullanımından öteye geçmeyen açıklama ve eylemleri, Sayın Adalet Bakanı tarafından ‘siyaset yapmak’ olarak nitelendirilmiş, adli yardım sisteminin değiştirilmesi için çalışma başlatıldığı ifade edilmiştir. Barolara ve haklarını arayan avukatlara dönük bu söylemi ve yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil.

“BİR AVUKATIN, GÜNÜN HERHANGİ BİR SAATİNDE, BAZEN GECENİN BİR YARISINDA İFA ETTİĞİ BU HİZMETİN KARŞILIĞINDA ALDIĞI ÜCRETLE 2 LİTRELİK SIVI YAĞ, BİR KALIP PEYNİR VE BİR ADET SALÇA ALINABİLDİ”

Buna ilişkin cevabımız aslında bugün bu masadadır. Masada görmüş olduğunuz bu kutunun içerisinde, soruşturmada CMK görevlendirmesi ile atanan bir avukata, bu hizmeti karşılığında reva görülen 440 TL karşılığı alınabilen birtakım ürünler var. Bir avukatın, günün herhangi bir saatinde, bazen gecenin bir yarısında ifa ettiği bu hizmetin karşılığında aldığı ücretle 2 litrelik sıvı yağ, bir kalıp peynir ve bir adet salça alınabildi. Ağır ceza mahkemesi ücreti ise (1353 TL) bir aylık Bağkur priminin yarısını dahi karşılamamaktadır. İşte bu sebeple, yaptığımız ‘siyaset’ değildir. CMK ücret tarifesindeki adaletsizliğe dikkat çekmek baroların da TBB’nin de kanundan kaynaklı görevleridir. Hakkı, hukuku ve adaleti savunmaktır. Bizimki, emek ve adalet mücadelesidir.

“VATANDAŞLARIMIZIN HAK MAHRUMİYETİNE UĞRAMAMASI İÇİN YAPILMASI GEREKEN SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEK DEĞİL SAVUNMA MAKAMINI GÜÇLENDİRMEK VE SAVUNMA HAKKININ DAHA ETKİN KULLANIMI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAKTIR”

Sayın bakanın ‘sistemi değiştiririz’ yönündeki beyanına karşı ise şunu ifade edebilirim; bu sistem içerisinde 30 yıldır vatandaşların adalete erişim hakkını, adil yargılanma haklarını savunanlar, işkence ve kötü muamele yasağı ihlallerini ortadan kaldıranlar bağımsız avukatlar ve onların meslek örgütleri olan barolar oldu. Haliyle vatandaşlarımızın hak mahrumiyetine uğramaması için yapılması gereken sistemi değiştirmek değil savunma makamını güçlendirmek ve savunma hakkının daha etkin kullanımı için gerekli tedbirleri almaktır.

“CMK ÜCRET TARİFESİ AVUKATIN EMEK VE MESAİSİNİ KARŞILAYACAK ŞEKİLDE BELİRLENMELİ, HİZMETİN NİTELİĞİ GEREĞİ KDV’DEN MUAF TUTULMALIDIR”

CMK ücret tarifesi avukatın emek ve mesaisini karşılayacak şekilde belirlenmeli, hizmetin niteliği gereği KDV’den muaf tutulmalıdır. Bu hususun bir taahhüt belgesi olan İnsan Hakları Eylem Planı’nda da düzenlendiğini ve sorumlu kurumların Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı olduğunu, hayata geçirilmek için öngörülen 1 yıllık sürenin de çoktan geçtiğini tekrar hatırlatıyorum. Ekonomik yönden güçsüz durumda bulunan vatandaşlarımızın adalete erişimlerindeki en önemli unsur olan adli yardım için bütçeden ayrılan oran ivedi şekilde artırılmalıdır. Yine yurttaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştırmak bakımından tüm avukatlık hizmetlerinde KDV oranı düşürülmelidir. Avukata dönük şiddetle mücadele için Adalet Bakanlığı’na sunduğumuz öneriler acil olarak hayata geçirilmelidir. Bizler TBB ve barolar olarak yurttaşlarımızın adil yargılanma, adalete erişim ve savunma haklarının güvence altına alınması ve elbette mesleğimizin itibarının korunması için mücadele etmeye devam edeceğimizi, haklı taleplerimizde dün olduğu gibi bugün de demokratik haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğimizi tüm kamuoyunun bilgisine saygıyla ve kararlılıkla sunarız. Bizimki emek ve adalet mücadelesidir.”

Anka

Son Güncelleme: 26.12.2022 14:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner15